Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons cookiebeleid.

Ik ga akkoord liever niet.
Beschikbaar

Zwemmen

Het zwembad wordt van juni tot september op 28° verwarmd met een warmtepomp. Willen jullie het rolluik sluiten bij regenweer, onweer…?! Ten minste, als je niet zwemt…). Het water kan makkelijk enkele graden afkoelen ‘s nachts of bij een onweer

Laat overdag, als jullie niet zwemmen ook de robot die het zwembad kuist zijn werk doen. Je kan die afzetten en aanzetten in het ‘local technique’ (de sleutel hangt aan het sleutelrekje naast de frigo – opgelet! De sleutel draait tegendraads. ’t is zeker een Franse sleutel?!). De groene knop is ‘on’, maar het wijst zichzelf.

We vragen met aandrang niet met natte zwemkledij binnen in het huis te komen en op stoelen en/of zetels te zitten met natte zwembroeken of natte handdoeken. Ook geen natte handdoeken ‘drogen’ op de stoelen aub…;

Didier Faure (cf. rubriek ’trouble shooting’) komt één keer per week, veelal op zaterdag, het zwembad nakijken zodat in optimale omstandigheden kan gezwommen worden.

Wat vragen we aan de bezoekers

Om de 2 dagen het mandje achteraan het zwembad uithalen en het vuil in de wei: achteraan, in het midden van het zwembad (achter het rolluik) zit een rond plastic deksel: afnemen en mandje met een kwartdraai eruit. Terugplaatsen: in omgekeerde volgorde. Goed vast zetten!

Het waterpeil in het zwembad in de gaten houden.

Controleren kan in hetzelfde mandje als hierboven. Deksel eraf en water mag NOOIT meer dan 3 à 4 cm onder de waterafloop zitten. Desgevallend water doen bijlopen met de ‘waterslang’ naast de douche aan het zwembad.

Het water mag ook niet te hoog zitten (na onweer bijvb.). In dat geval: rolluik NIET openen en een paar uur wachten of ons bellen!

Eventueel: de robot door het zwembad laten rijden. Je steekt de robot (staat naast het ‘local technique’) in het zwembad, en duwt op de knop op het bedieningspaneel dat links onderaan staat in het technisch lokaal. Voor het zwemmen de robot uitschakelen en uithalen. Kuisen van de robot is simpel: bovenaan het deksel afnemen en het mandje eruit en kuisen.

Vóór sluiten rolluik altijd vooraf robot en alle andere voorwerpen (ook klein speelgoed) uit zwembad halen!

De wetgeving in Frankrijk

De veiligheidswetgeving in Frankrijk is bijzonder streng. Elk zwembad moet beveiligd zijn. Wij kozen voor een dubbele beveiliging:

  1. Een afsluiting met poortje met ‘serrure piscine’ (= veiligheidsslot) en een omheining van 1m hoog
  2. Een rolluik op het zwembad dat met sleutel moet gesloten worden. Het slot voor het openen en sluiten van het rolluik zit op de ‘plage’ van het zwembad op de muur vóór het ‘locale technique’, links van je als je de linker trap naar beneden neemt). Vermits we een dubbele beveiliging hebben mag het zwembad OVERDAG open blijven. Ook als jullie op daguitstap gaan. Ten minste als je het hekje aan de trap sluit.

‘s Avonds moéten rolluik (temperatuurverlies ‘s nachts) én hekje gesloten worden. Let op! Rolluik pas sluiten als je zeker bent dat er niemand meer in het zwembad zit en er NIETS meer boven drijft (speelgoed bijvb.)!

Zo’n rolluik kan tot 80 kg dragen en op die manier wordt vermeden dat kinderen die in het zwembad sukkelen verdrinken. Het rolluik is echter een noodhulp en is niet gemaakt om er over te lopen als test of spel, want eventuele schade kan vlug tot een paar duizend euro oplopen…